top of page

ANNOUNCEMENT

MEDASIA ACCREDITED HOSPITAL LIST WITH

FULL BED CAPACITY FOR COVID19 CASES as of April 6, 2021

Para sa lahat ng aming Credit Cooperative Multipurpose Community Partner at CCT Staff relatives enrolled sa YAKAP

[Health Insurance]

Aming ipinapaalam na ang mga listahan ng mga Ospital na accredited ng MEDASIA/YAKAP ay in full bed capacity para sa mga kaso ng COVID19 lamang, nguni't karamihan sa mga listahan ng Ospital ay maaring tumanggap ng pasyente kung hindi naman related sa COVID19.
 

Sa karagdagan, ang DOH (Department of Health) ay nag-issue na ang mga government hospitals ay hindi accredited ng MedAsia/YAKAP,
maliban sa Lung Center of the Philippines.


Thank you. Stay safe

bottom of page